Terapi / Depression / Symptomer på depression

Symptomer på depression

Hvad er symptomerne på depression?

Det kan være svært selv at mærke, om man er deprimeret. Depression er som at have mørke briller på: Det påvirker ens syn på alt, også én selv. Har man mistanke om depression er det altid en god ide at tale med sin læge. Lægen kan undersøge for de fysiske sygdomme, som kan udløse eller forveksles med en depression. Lægen ved også om den medicin, man tager for andre sygdomme, kan have betydning. 

Symptomer på depression:

Vedvarende tristhed, angst eller tomhed.
Det drejer sig ikke om naturlig sorg og savn. Til forskel fra sorg føler man snarere tomhed og mangel på følelser. Når man sørger, kan ens humør godt være sort, men ens selvopfattelse og virkelighedsopfattelse er ikke ændret som ved depression. Almindeligt dårligt humør eller bekymring over problemer er kendetegnet ved, at humøret bedres i takt med at problemerne løses. Det sker ikke ved en depression. 

Mangel på energi og kræfter.

Man føler sig træt. Det man plejer at kunne, føles uoverskueligt og uoverkommeligt.

Det er svært at tage sig sammen og få noget gjort. Dette er en del af depressionen, ikke dovenskab. 

Mangel på selvtillid.

Selvtillid kræver energi og gå-på-mod. Netop dét mangler man ved depressionen. Det er let at komme ind i en ond cirkel af manglende selvtillid, håbløshedsfølelse og initiativløshed.

Selvbebrejdelse og skyldfølelse.

Næsten alle deprimerede oplever dette. Nogle gange som en delvist forståelig dårlig samvittighed over at forsømme sine vanlige opgaver. Andre gange som en voldsom skyldfølelse. Den deprimerede kan for de pårørende forekomme at køre i ring og virke selvoptaget. De nærmeste kan ofte ikke sætte sig ind i disse tanker, og det er let at blive irriteret. Man skal huske, at denne selvoptagethed er en del af depressionen, og at den går over, når depressionen letter. 

Følelse af at livet ikke er værd at leve.

Tanken om at det var lettere, hvis man ikke var i live, er hyppig hos deprimerede. Selvmordstanker er mere hyppige end mange deprimerede vil være ved. 10 % af svært deprimerede begår selvmord, hvis de ikke får behandling. Ved selvmordstanker skal man derfor altid tale med sin læge. Selvmordstanker er et tegn på depression, og de vil aftage, når depressionen behandles. 

Koncentrationsbesvær.

Depression påvirker ikke kun humøret, men også evnen til at tænke og koncentrere sig. Hos ældre mennesker kan koncentrationsbesværet ved depression forveksles med demens. Det er vigtigt at overveje depression hos ældre, som bliver glemsomme. 

Rastløshed.

Mange deprimerede bliver rastløse og urolige. Dette kan skyldes den angst, som ofte følger med depressionen. Man kan blive omkringvandrende og anspændt. Nogle mennesker reagerer ved at blive irritable og udskældende. 

Tilbageholdenhed og indelukkethed.

Mange deprimerede bliver fåmælte og indelukkede. Man har ikke lyst til at være sammen med for mange mennesker og synes ikke, man har noget at tilbyde andre. Samtidig kan man frygte at blive forladt og forkastet af andre.

Søvnproblemer.

De fleste deprimerede sover dårligt. Man sover afbrudt og overfladisk. Man vågner ofte tidligt og er træt, når man vågner. Det ses også, at nogle sover alt for meget og kan falde i søvn i løbet af dagen.

Appetitproblemer.

Man mister ofte appetitten og taber sig. Maden smager ikke af noget, og man har ikke glæde af at spise. Nogle deprimerede får øget appetit efter søde sager.
Kybernia | CVR: 27769152 | Hæsumvej 74, 9530 Støvring  | Tlf.: 2426 7405 | mail@kybernia.dk