Nye indlæg

 

Mental sundhed

25-09-2018 11:08
WHO definerer mental sundhed som: "...en tilstand af velbefindende i hvilken den pågældende kan realisere sine evner, kan håndtere normale belastninger, kan udføre produktivt arbejde og er i stand til at yde en positiv indsats i samfundet".
 
Der er også andre definitioner på mental sundhed. Nogle lægger vægt på positiv psykologisk og social velbefindende, og andre ser psykisk sundhed som fravær af psykisk sygdom.
 
Mental sundhed er på manges læber for tiden, og det er selvfølgelig noget, vi alle gerne vil opnå. Hvis vi har en god mental sundhed, så vil vi føle, at vi har kontrol over vores følelser, kan tænke klart og har et positivt forhold til vores sociale miljø. Vi kan præstere i forhold til arbejde eller studier, og vi trives i vores familie og øvrige sociale relationer.
 
Vi kan hver især gøre meget for at forblive mentalt sunde livet igennem. Men vi kan også alle blive ramt af ting, vi ikke er herre over, således at vi kan ende med at blive psykisk sårbare eller endog få en psykisk sygdom. Skulle det ske, så er der mulighed for at få hjælp, således at vi kan blive helt raske eller lære at håndtere sygdommen, således at vi kan leve et godt liv med det indhold, vi vælger til i vores liv.
 
Der er stadig en del fordomme omkring psykisk sårbare/syge. Det kan være medvirkende til, at mange skammer sig over deres sygdom og tøver med at opsøge hjælp. Vi kan være bange for, hvad de andre tænker om os. Ofte tror vi jo, at andre har negative tanker om os, selvom det måske slet ikke er tilfældet. Vi er gode til at stigmatisere os selv, så det bliver let at tro på de negative ting, som andre mener.
 
En bedre forståelse af mennesker med psykiske problemer kan bidrage til at reducere fordomme og diskrimination.
 
Her kan bl.a. et kursus i psykisk førstehjælp være effektivt. En række undersøgelser har vist, at det at uddanne sig i psykisk førstehjælp både giver større viden, en mere positiv indstilling over for mennesker med psykisk sygdom og en bedre måde at yde støtte og hjælp på.

Kategori: Nyt

Kommentarer

Der er ingen kommentarer til dette indlæg

Skriv en kommentar

 
Kybernia | CVR: 27769152 | Hæsumvej 74, 9530 Støvring  | Tlf.: 2426 7405 | mail@kybernia.dk