Terapi / Depression / Årsager til depression

Årsager til depression

Før i tiden forsøgte man at skelne mellem eksogen og endogen depression. Eksogen depression definerede man som udløst af forhold i omgivelserne og endogen depression blev tilskrevet forhold alene i den deprimerede. Man ved nu, at depression er mange ting. Depression kan på samme tid skyldes indre og ydre forhold. Nogle mennesker er arveligt disponeret til at blive deprimerede. De kan få en depression, uden at man kan finde ydre årsager, men sorger og bekymringer kan også fremkalde det. Nogle får én depression i deres liv, som den eneste i deres familie, uden at man kan finde ydre årsager. En ydre belastning kan hos den samme person forårsage en depression på ét tidspunkt og på et andet tidspunkt ikke. Med andre ord er det et kompliceret samspil mellem ydre og indre forhold, der afgør, om man bliver deprimeret. Visse forhold ved man dog øger risikoen for depression: 

Vedvarende stress og belastning.

Kortvarig stress kan give ekstra energi og motivation, men langvarig stress er usundt og kan udvikle sig til depression. Man kan også blive deprimeret af langvarige sorger og bekymringer. Uanset om depressionen skyldes ydre eller indre forhold kan behandling med medicin være nødvendig. Både for at give lindring, men også fordi man kan være gået i stå og derfor ikke kan håndtere og løse sine problemer.

Fysisk sygdom kan både ligne og forårsage depression. Visse stofskiftesygdomme, vitaminmangel og sygdomme, som gør én træt og svag, kan forveksles med depression. Andre fysiske sygdomme kan forårsage en depression: F.eks. hjertesygdom, slagtilfælde og Parkinsons sygdom, ved man kan udløse en depression, uden at dette nødvendigvis skyldes bekymringen over sygdommen.

Visse typer medicin:

medicin mod forhøjet blodtryk og hjerterytmeforstyrrelser samt behandling med binyrebarkhormon kan hos nogle fremkalde en depression.

Alkohol- og stofmisbrug:

Alkoholoverforbrug kan fremkalde eller forværre en depression. Hvis man dulmer sin tristhed med alkohol, vil den i det lange løb blive forværret. Amfetamin og ecstacy kan fremkalde depressioner, som kan være svære og langvarige.
Kybernia | CVR: 27769152 | Hæsumvej 74, 9530 Støvring  | Tlf.: 2426 7405 | mail@kybernia.dk