Erhvervscoaching

Coaching der motiverer til overskud

Mennesker, der trives, spreder glæde og entusiasme både professionelt
og privat. De tænker kreativt og innovativt – og har både overskud og motivation til at opnå positive resultater til glæde for virksomheden.

Kybernia sætter – gennem erhvervscoaching og mentoring, tilpasset virksomhedens og individets bløde værdier – fokus på udvikling af de enkelte medarbejderes kompetencer og personlige udvikling. Både ift. arbejdssituationer og de relationer og samarbejder, der opstår i løbet af
en arbejdsdag.
Kybernia | CVR: 27769152 | Hæsumvej 74, 9530 Støvring  | Tlf.: 7178 6626 | mail@kybernia.dk