Terapi / Depression / Forskel med hensyn til køn og alder?

Forskel med hensyn til køn og alder?

Depression findes dobbelt så hyppigt hos kvinder som hos mænd. Årsagen til dette kan være, at kvinder har større risiko for at blive deprimerede end mænd. Det kan dog også skyldes, at kvinders depression lettere bliver opdaget end mænds. Kvinder kan være bedre til at søge hjælp, når de har de skidt. Nogle mænd lukker sig inde i sig selv eller forsøger måske at behandle sig selv med alkohol. Mænds depressioner kan også give sig andre udtryk end kvinders: Ved overforbrug af alkohol eller medicin eller ved en vrede og fjendtlighed, som ikke normalt forbindes med depression.

Depression ses mere hyppigt hos ældre end hos yngre. Det er særligt vigtigt at være opmærksom på depression hos den ældre af flere grunde:

Depressionen kan skyldes legemlig sygdom, som kan og skal behandles. Depressionen kan også være en bivirkning til den ældres medicin.

Depression er særlig farlig hos ældre, som kan være sårbare overfor depressionens symptomer, som f.eks. inaktivitet og nedsat indtag af mad og væske.

Depression kan fejltolkes som demens. Den gamle kan blive opgivet som ”affældig” og får ikke den behandling, som kunne have givet et godt liv.

Symptomerne hos ældre kan være anderledes end hos yngre: Klager over fysiske skavanker og smerter, rastløshed og irritabilitet, uvant klynken og klagen. Det er vigtigt at lægge mærke til klare ændringer i den ældres væremåde, også selvom det ikke umiddelbart ligner depression.

Børn kan også blive deprimerede. De senere år er børnepsykiatere blevet opmærksomme på, at børn kan udvikle depression på samme måde som voksne. Diagnosen kan dog være svær at stille. Det er vigtigt at barnet taler med en læge, som har erfaring med børn.
Kybernia | CVR: 27769152 | Hæsumvej 74, 9530 Støvring  | Tlf.: 2426 7405 | mail@kybernia.dk