Mindfulness meditation / Forskellige former for mindfulness meditation

Forskellige former for mindfulness meditation

Mindfulnessmeditationer

Der findes forskellige former for mindfulness-meditiation:

Sanseøvelser:

Fuld opmærksomhed på sanseindtryk
 

Koncentrationsøvelser:

Fuld opmærksomhed på et givet tema eller objekt; eksempelvis kropsscanning eller åndedrættet

Visualiseringsøvelser: Ser noget bestemt for at opnå en ændret tilstand
 

Choiceless awareness:

Åbenhed over for, hvad opmærksomheden opfanger.
 

Formel mindfulness

Formel mindfulnesstræning består af siddende meditationer, liggende kropsscanning, gående meditation , stående stræk og simple yogaøvelser. Du beslutter dig bevidst for at praktisere i en periode fra 5 – 60 minutter eller mere.
De fysiske øvelser giver dig mulighed for at praktisere mindfulness og accept over for intense kropslige fornemmelser, der muligvis ellers ofte undgås. I den siddende meditation kan du blive bevidst om kropligt og følelsesmæssigt ubehag, der eventuelt opstår gennem eller aktiverer negativ tænkning. Her træner du at slippe ubehaget ved at flytte opmærksomheden tilbage til stimuli i nuet med en accepterende indstilling.
 

Uformel mindfulness

Den uformelle træning i mindfulness praktiseres ved hverdagsaktiviteter som at tage et bad, køre bil, lave mad og føre en samtale. Det er træning i at fokusere opmærksomheden på, hvad man foretager sig fra øjeblik til øjeblik
Det er også evnen til at stoppe op og slå automatpiloten fra og i øjeblikket fuldt bevidst registrere, hvad der foregår i en selv og i omgivelserne.
Kybernia | CVR: 27769152 | Hæsumvej 74, 9530 Støvring  | Tlf.: 2426 7405 | mail@kybernia.dk