Artikler af Magda Bazuin / Hvordan kan mindfulness meditation hjælpe dig? Magda Bazuin

Hvordan kan mindfulness meditation hjælpe dig

Af Magda Bazuin

Er der forskel på mindfulness og meditation?

Hvor meditation foregår i et afgrænset tidsrum, er mindfulness en måde at være i livet på -en uafsluttet proces. Det er evnen til at berolige sit sind, så man hele tiden er fuldt bevidst og nærværende i nuet, som det er lige nu. Så det kræver et langvarigt arbejde og en vedholdende disciplin at opnå denne bevidsthedsform. Og det er så her, at meditationen kommer ind i billedet, for vi kan træne vores evne til at være koncentrerede i nuet ved at meditere.

Mindfulness er meget kraftfuldt, fordi vi går ind og påvirker vores sind, og man skal derfor passe på med at bruge det forkert.

Mindfulness gør os mere psykisk robuste, da vi ved at koncentrere os hundrede procent om nuet og kunne forholde os ikke-dømmende, lærer os selv bedre at kende, så vi kan gøre det, der er bedst for os. Ved at opøve koncentration i nuet og kun lægge mærke til, hvad der sker inden i os og omkring os, beroliger vi sindet, og tankemyldret forsvinder. Det betyder, at vi bliver gladere, fordi vi ikke længere bekymrer os og dermed bedre kan begynde at lægge mærke til alt det, vi før har taget for givet. Vi bliver taknemmelige.

Mindfulness meditation

Vi kan opøve vores evne til at koncentrere os om nuet gennem meditation eller åndedrætsøvelser. Det er vigtigt at være klar over, at sindet altid er aktivt, også selvom vi sætter os og er stille med os selv for at meditere. Derfor handler meditation heller ikke om at standse tankerne og gøre sindet tomt. Men efterhånden som vi vænner os til at kun være stille med os selv og fokusere på nuet uden at gå ind i tankerne, men blot lade dem passere, vil sindet af sig selv falde til ro.
Eksempler på meditationer kan være siddende meditation med fokus på åndedrættet eller gående meditation, hvor man lægger mærke til hvert et skridt, man tager og er fuldt koncentreret om at gå. Meditationerne er af varierende længde. Det anbefales, at man bruger mindst 20 minutter hver dag på at meditere, hvis man ønsker at opøve sin evne til at kunne være fuldt til stede i nuet.

Forskning i mindfulness meditation

Der er lavet mange undersøgelser, der tyder på, at man kan påvise en positiv effekt af mindfulness meditationer.

Hos personer, der mediterer dagligt, har man kunnet konstatere, at hjernen forandrer sig. Man har registreret funktionelle forandringer i de kredsløb, der styrer vores koncentration og følelser. Det viser, at man med meditation bliver bedre til at koncentrere sig – både korttids- og langtidshukommelsen forbedres.
Undersøgelser viser desuden, at vi slapper bedre af – ikke kun under meditation, men også bagefter.

Forskningen viser også, at mindfulness meditationer er effektive som behandling af psykiske lidelser som stress, angst, depression og posttraumatisk stress. Når det gælder fysiske sygdomme, kan mindfulness meditationer sænke et højt blodtryk og forbedre hudlidelsen psoriasis. Mange meditationsteknikker synes at skabe flere alfa- og thetabølge i hjernen, som forbindes med tilstande af afslapning, ro og øget bevidsthed. Der er desuden også danske undersøgelser, der viser, at mindfulness meditationer har god effekt ved kroniske smerter. Forskning viser, at tre dage med 20 minutters meditation om ugen er nok til at få folk med stress til at føle sig mindre stressede.
Kybernia | CVR: 27769152 | Hæsumvej 74, 9530 Støvring  | Tlf.: 2426 7405 | mail@kybernia.dk