Terapi / Parterapi

Parterapi

Som par kan der være situationer, der kræver terapeutisk bearbejdning. Det kan være krisesituationer eller blot uhensigtsmæssige situationer fra hverdagen, der kan have brug for særlig opmærksomhed.

Parterapien fokuserer ressourceorienteret på indsigt om, at din partner er "din bedre halvdel", og at du p.t. er i ufred med de sider af dig selv, som din partner repræsenterer. (Jung)

Parterapi giver øget indsigt og mulighed for en dybere kærlighed i relationen via bedre og klogere forståelse for den anden.

Det er også en mulighed at bruge parterapi til en "lykkeligere skilsmisse".

Parterapien tager udgangspunkt i de problemer, det enkelte par har. Det er væsentligt fra starten at skabe en indstilling om, at det er begges ansvar at skabe de forandringer, der skal til for at forholdet bliver bedre.

Mange har et ønske om at placere skylden hos den anden og det er naturligvis også vigtigt at få lov til at komme med sine frustrationer i en terapeutisk ramme, specielt hvis der har været tale om utroskab eller anden alvorlig svigt, men hovedtemaet i terapien er, at begge er ansvarlige for situationen.

I nogle tilfælde kan krisen eksempelvis have sit udgangspunkt i utroskab, kronisk sydom hos den ene part, alkoholmisbrug, vold, eller seksuelle problemstillinger. I andre tilfælde kan krisen i parforholdet f.eks. have sit udgangspunkt i forskelligt syn på børneopdragelse, uenighed omkring økonomi, eller omkring husholdningen generelt. Typisk vil der dog indgå flere forskellige problemstillinger i parrets krise, som kan gøre det særligt vanskeligt at overskue og håndtere for begge parter, hvilket igen vanskeliggør muligheden for en frugtbar og konstruktiv dialog.

Er man først kørt helt fast, vælger mange at søge professionel rådgivning for at få hjælp til at analysere problemstillingerne og dermed få skabt basis for den konstruktive dialog. Det er oftest således, at de synlige konflikter på adfærdsplan har rod i nogle dybere problemer på det følelsesmæssige plan.

Der er for det meste nogle grundlæggende behov, som den enkelte ikke føler, at han/hun får dækket og gennem at udtrykke disse behov og at lære den andens behov og intentioner at kende, vil der skabes større respekt og åbenhed i forholdet og det vil derfor være lettere at finde løsningerne på problemerne.

Små, men betydningsfulde ændringer i et parforhold i vanskeligheder, kan ændre situationen dramatisk. Det, at den ene part kommer med et forsonende udspil eller gør noget andet i nogle situationer, hvor det ellers går galt, bliver oftest bemærket af den anden part, der så også gør noget andet eller kommer med en forsonende gestus og på den måde breder ændringerne sig. På denne måde udvikler forholdet sig i positiv retning og det giver en forståelse af, at det er vigtigt at få igangsat ændringer, i stedet for at gro fast i skænderier om, hvem der har ret eller uret, eller hvem der først skal ændre sig.

Det er naturligvis utænkeligt, at der ikke er interessekonflikter i et forhold, og forbedrede kommunikationsfærdigheder er derfor også et væsentligt element i terapien.

Bevar harmonien i parforholdet
Kybernia | CVR: 27769152 | Hæsumvej 74, 9530 Støvring  | Tlf.: 2426 7405 | mail@kybernia.dk