Kurser / Psykisk førstehjælp

Psykisk førstehjælp

LÆR PSYKISK FØRSTE­HJÆLP

Et kursus i psykisk førstehjælp har til formål at øge din viden om psykisk sygdomme og kriser og give dig mod til at handle, når du står over for et menneske med psykisk sygdom. Det er helt centralt, at vi alle reagerer, hvis vi møder en medborger, pårørende, klient eller kollega, der har brug for psykisk førstehjælp. Målet med psykisk førstehjælp er, at flere mennesker med psykiske problemer bliver hjulpet tidligere og bliver mødt med en større forståelse.
 

Psykisk Førstehjælp giver dig følgende kompetencer:

Gør dig i stand til, at genkende symptomer og tegn på psykisk sygdom tidligere.
Giver dig viden om, hvordan mennesker med psykisk sygdom helst vil mødes.
Styrker din selvsikkerhed i forhold til at hjælpe mennesker med psykiske vanskeligheder fremfor at tage afstand.
Programmet Psykisk førstehjælp er et 2-dages kursus udviklet til den brede befolkning. Men kurset er særlig relevant for pårørende og for personer, der i deres daglige arbejde kan møde mennesker med psykisk sygdom. Kurset retter sig ikke mod fagpersoner, der arbejder med mennesker med psykisk sygdom. I undervisningen tages der i høj grad udgangspunkt i konkrete situationer fra dagligdagen. Undervisningen er derfor baseret på en blanding af videoer, beskrevne cases samt egne erfaringer.
Kybernia | CVR: 27769152 | Hæsumvej 74, 9530 Støvring  | Tlf.: 2426 7405 | mail@kybernia.dk